2012. szeptember 14., péntek

Lajhár úr és a favágók


Lajhár úr tudott a többi lajhár társáról, de élete eddigi tíz évét békességben töltötte egyedül, fáról-fára járva, kedvenc leveleit rágcsálva. Tudta, hogy élete pontosan olyan, mint a többi lajháré és azok megboldogult lajhár felmenőié, akik már évszázadok óta ugyanazokat a leveleket rágcsálták minek unokáit most épp Lajhár úr tömte a szájába.
Egy nap midőn Lajhár úr ismét eszegetéssel és bámészkodással töltötte az idejét, megpillantott nem túl messze egy rokont. Ilyen nem történt az elmúlt öt hónapban, gondolta, és talán a következő ötben sem fog. Ám néhány másodperc múlva újabb rokonok kobakjai tűntek fel a lombok között. Lajhár képességekhez mérten igencsak igyekeztek valahová. Lajhár úr értetlenül állt az eset előtt, és igyekezett felidézni mely jeles alkalom lehet ez a mai nap. Mire kitalálta, hogy az éves Famászó Verseny már megrendezésre került idén, Víz ünnepe csak két hónap múlva lesz – de az úgy sem számít, mert egy-egy lajhár asszonyon kívül senki nem keresi olyankor a társaságát – a lajhár csapat az ő fájához ért.
Lajhároknál a közlékenység is legalább olyan lassan folyik, mint a rágás, így hát mire túljutottak az üdvözlésen, el is telt a délután fele.
Ám Lajhár úrnak ezután nem maradt sok alkalma visszatérni a táplálkozás gyönyöréhez, ugyanis a sietségben lévő lajhárok közleménye kínos ponthoz érkezett.
- Fák dőlnek ki Lajhárföld déli határán – és ezzel a kijelentéssel kezdetét vette az estig tartó beszámoló, melyből Lajhár úr megtudta, hogy színes, keménykobakú majmok vágják a fákat morgó gép-krokodilokkal. Az is kitudódott, hogy még soha senki nem látta ezeket az amúgy nagyon furcsa majmokat, így a nyelv, amin beszéltek is teljesen idegennek számított. Nem hasonlított se a hegyi gorilla szavára, se az erdei csimpánzok rikácsolására, sem pedig a páviánok pimasz perlekedésére.
A tanácskozás eltartott reggelig, mikor is Lajhár úrnak is alkalma nyílt meghallani a szörnyű gép-krokodilok hangját. Nem volt vitás, tovább kellett állniuk észak felé, ugyanis a fák – azok amelyeket tegnap és tegnap előtt, meg a múlt héten kopasztott meg leveleitől – egyszeriben dőlni kezdtek magukkal rántva indák sokaságát és felröppenésre kényszerítve sok-sok színes tollú madarat.
Lajhár urat elszomorították a látottak, ugyanúgy, mint társait. A levágott fák helyében csupasz tisztások maradtak, és a fa csonkok körül kis állatok próbálták megtalálni feldúlt otthonukat.
Bámészkodásra azonban nem volt idő, folytatniuk kellett útjukat az Északi Határ felé.
Délután újabb tanácskozásba kezdtek és lajhár tempóhoz mérten gyorsan döntésre jutottak. Meg kell állítaniuk az idegen majmokat, különben holnaputánra az Északi Határ is eltűnik, és akkor nem marad fa, amely védelmet nyújtana a Jaguár ellen.
Ám a terv mikéntje még mindig vitatéma volt. Lajhár úr végül arra az elhatározásra jutott, hogy majd ő maga néz szembe az idegenekkel és megpróbálja értésükre adni, hogy a tevékenységük Lajhárföldjétt veszélyezteti. A tanács egyhangúan fogadta el ötletét, így egy újabb átszunyókált éjszaka után, éppen a nap első sugarainak felbukkanása előtt Lajhár úr leereszkedett az éjszakai fájáról – melyet egyébként nem talált olyan kényelmesnek, mint az otthonit – és elindult a földön amolyan esetlen lajhár módján: lassan de biztosan. Mire az idegenek közelébe ért, a tábort vert majmok reggelihez készülődtek. Lajhár úr az orra után ment és rövidesen egy faasztal előtt találta magát melyet a majmok ültek körbe.
- Hát te ki vagy? – nyújtogatta a nyakát az egyik.
- Lajhár úr vagyok – mondta meglepve Lajhár úr, remélve, hogy a majmok is értik őt. – Megtudhatnám, hogy ti kik vagytok?
- Fakitermelő munkások vagyunk – válaszolták a majmok. – Mi vagyunk az emberek.
Lajhár úr nem akart időt vesztegetni arra, hogy elgondolkodjon a hallottakról, ezért rögtön a tárgyra tért.
- Kedves emberek, azért jöttem, hogy megkérjelek titeket: ne vágjatok ki több fát.
Az emberek csak bámulták Lajhár urat. Legtöbbjük a világ majd minden pontján járt már, de egyikük sem találkozott még fákat védelmező erdőlakóval.
- A fák tetején lakunk.
Az emberek még mindig elképedve nézték a bátor lajhárt. Soha nem gondoltak arra, hogy amit tesznek azzal másokat sodornak veszélybe. Némán néztek felválta egymásra és Lajhár úrra.
- Fiúk – szólalt meg az egyik nagy sokára. – Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem ez így nincs rendjén. – mondta az egyik ember.
- Egyet értek – mondta a másik és levette fejéről a sisakot. – Én nem vágok ki több fát.
Ennek hallatán több se kellett Lajhár úrnak, letette az elemózsiaként hozott faágat és eltűnt a fák között.
Az emberek már csak az ágat találták Lajhár úr helyén. Még aznap összepakolták eszközeiket és elhagyták az erdőt. Visszatérve a városba mindenkinek elmondták, hogy milyen állatok laknak a fák között, és, hogy szükségük van az emberek védelmére, mi több ezt ők kérték egy küldöncük által.
Így vált híressé Lajhár úr esete a favágókkal, akik megértették miért nem szabad több fát kivágni, és védelmükbe vették Lajhárföld népét. Azóta minden évben, az erdő és az emberek között lévő béke jelképeként, a favágók egy új fát ültetnek az egyre növekedő erdőhöz. A lajhárok pedig békésen élik nyugodt és meglehetősen lassú életüket, mindennap örömmel falatozva otthonuk lombkoronáját, mely védelmet és kényelmet nyújt nekik.

 Varga Ildikó
2009-11-11.
Szigetszentmiklós

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése