2012. szeptember 20., csütörtök

A félszeg kiskacsa


Margit néniék tanyáján voltak, disznók, kecskék, nyulak és sok-sok szárnyas állat. Abból éltek, hogy szaporították, hizlalták, és eladták őket. Férjével és két fiukkal együtt, szinte naphosszat dolgoztak. Nagyon örültek, amikor kicsik születtek vagy keltek. Margit néni kosarakba rakott szalmára rakta a tojásokat, és arra ültette a kotló szárnyasokat.
Egyik alkalommal az egyik kosárban egy kacsa ült a tojásain, kettőn egy-egy tyúk, és a negyediken egy gyöngytyúk.
A faluból kijártak hozzájuk friss húsért, tojásért, kecskesajtért. Történt egyszer, hogy Hilda asszony unokájának, Zolikának annyira megtetszettek a gyöngycsirkék, hogy nem akart hazamenni. Hilda mama addig-addig könyörgött Margitkának, míg az rá nem állt, hogy eladja az ülő gyöngyöst a kelendő tojásokkal. A hisztiző Zolika berohant az ólba, ahol a szárnyasok ültek. Azok rémülten ugráltak fel a kosarakról.
-    Meg kell várni, amíg visszaülnek! - Utasította őket Margit néni.
Amikor mind a négyen visszaültek, Margitka egy pokróccal kezében beosont, és a gyöngytyúkra terítette.
-   Nagyon lassan guruljanak hazáig, és a pokrócot csak akkor vegyék le, ha már a helyére       tették a kosarat és becsukták az ajtót! - Aggodalmaskodott Margit néni.
Hilda mamáék vigyáztak, és nem történt semmi baj. Zolika is lehiggadt, és várta, hogy kikeljenek a saját gyöngyöseik. Úgy kilenc nap múlva csipogásra lettek figyelmesek. Megemelték a gyöngyöst, hát három aranyos kiscsibe már ki volt kelve. Szaladtak a szakajtóért és meleg ruháért! Szépen belerakták, betakarták őket és bevitték a házba. De észre vették, hogy a maradéktojások közül az egyik, jóval nagyobb a többinél. Nem bántották, de sejtették, hogy amikor Zolika megzavarta az állatokat, akkor kerülhetett át a másik kosárba.
Bent egy dobozban megetették és megitatták a kis jövevényeket. Zolika csak messziről nézhette. Attól féltek, hogy agyonszorítaná őket. Estére megint kelt négy, és az ötödik tojás is meg volt repedve. Reggelre kikelt a kiskacsa is a négy csirke mellett, és délutánra még három. Még négy tojás maradt a gyöngyös alatt, de abból már másnapra sem kelt semmi. Így az aranyos kiscsirkéket és a kacsát visszaadták a mamának, hogy melegítse és tanítsa őket enni.
Szegény kiskacsa csak nézte testvéreit, hogy mennyivel kisebbek és tarkábbak, mint ő. Ahogy a mama mutatta, enni sem tudott és nem vette a szárnyai alá sem. Szegényke reszketett a hidegtől és a félelemtől. Szerencsére Hilda mama észrevette. Bevitte és betette a szakajtóba.
      -    Kimegyünk a tanyára Margitkáékhoz!
Szólt férjének utasítóan.
      -    Visszavisszük a kosarat, pokrócot és az eltévedt kiskacsát.
Szedelőzködtek és indultak. Margit néni csodálkozva nézte Hilda mama kezében a szakajtót.
      -    Gondolom, már a kacsák is kikeltek? - Törte meg a csendet Hilda mama.
      -    Azokból nem adunk el.
      -    Nem venni szeretnék, hanem ezt a kis kakukkfiókát nem fogadja el a gyöngyös.
Mondta, miközben átnyújtotta a szakajtót. Margit néni óvatosan becsempészte a többi kicsi közé a félszeg kiskacsát. Azok már az ő nyelvén beszéltek, és jó meleg volt a mama szárnyai alatt. Ugyan kicsit félénkebb maradt, mint a többiek, de meg tanult enni és kiváló úszó lett belőle, de még ma is összerezzen, amikor meghallja a gyöngyösök hangos kiabálását.


Szabóné Anna

Köszönetünk a meséért!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése