2012. november 19., hétfő

A szikla és a vízEgyszer nagyon régen a víz elhatározta, hogy meghódítja a világot. Ő lesz az ura hegyeknek, és réteknek. Mindenki csak neki szolgál, és az emberek rettegnek tőle.
Kicsike erecske volt, amikor elindult tervét megvalósítani. A környék fái csak nevettek rajta.
- Hogyan tudná ez a kis vízér meghódítani a világot? – mondogatták összedugva lombkoronáikat, és megvetően néztek utána, amit eltűnt a dombok között.
A domb másik oldalán már egy vígan csörgedező patak bukkant elő, és a kövek közt nagyot csobbanva ficánkolt. Harsány hangon mondogatta:
- Meghódítom a világot. Én leszek a világ ura. Ti is a szolgáim lesznek – kiáltott oda a patak fölé behajló ágakon kuporgó madaraknak.
Amikor ezt azok meghallották, úgy elnevették magukat, hogy majdnem leestek a fáról. A víz rájuk se nézett, csak könyörtelenül ment tovább. Sokáig kanyargott erdőn, mezőn keresztül. Mindenhol kinevették, gúnyos szavakkal illeték a nagyravágyó terve miatt. Senki sem hitt neki. Ugyan, hogyan tudna ez a kicsi patak a világ ura lenni? Elég egy puccok túrás és a víz már nem is tud tovább folyni.
De nem adta fel. Kitartóan haladt tovább, és a hosszú út alatt egyre szélesebb lett. Végül már egy szép folyó vált belőle. Mindkét partja mellett falvak és városok nőttek ki a földből. Embereknek munkát adott, és táplálékkal látta el őket. Látszólag mindenki boldog volt, és áldotta folyót.
Aztán egyik nap a békés víztömeg megbokrosodott. Hullámai ijesztően ostromolni kezdték a partot, sőt néhol át is csapott rajta. Mindenki aggodva nézte, vajon a gát ellenáll-e a hatalmas hullámoknak. Hiába volt minden kérlelés, az ár egyre dühödten ostromolta azt. Aki csak tudott, menekült a folyótól, mert sejthető volt, hogy a víz egy nap átszakítja a gátat, és maga előtt lerombol mindent, ami csak az útjába került.
Nem volt, aki megállította volna a vizet, mind nagyobb területeket borított be, és vigyorogva zúgta: „Én vagyok a világ ura.”
De egy valamiről megfeledkezett. Távol lent a völgyben volt egy hatalmas szikla. Olyan nagy volt, amilyent még ember nem látott. Kemény gránitból volt, és büszkén hirdette, nem fél senkitől, és képes megküzdeni mindenkivel.
A víz remélte, hogy sikerül elsöpörnie a sziklát, mint egy száraz falevelet. Elég erősnek érezte magát, hogy tettét véghezvigye.  Ha ezt a hatalmas sziklát is legyőzi, akkor tényleg a világura lesz, és mindenki csak őt fogja szolgálni.
Mindketten felkészültek a nagy küzdelemre.
A víz gőgösen terpeszkedett a medrében, és ijesztő nagy, sötét hullámokat indított a szikla felé.
- Nyiss utat nekem, mert összetörlek! – üvöltötte a víz.
A szikla meg sem mozdult, és némán tűrte a sértegetéseket. A hullámok nem bírták megrepeszteni. Hiába kezdett a víz újabb és újabb támadásokat, a gránitszikla mozdulatlanul állta a sarat.
Sokáig tartott a víz és a szikla háborúja. Már rég feljöttek az égre a csillagok, de a dühös folyam előtt nem nyílt meg az út. Reggelre minden ereje elfogyott, és be kellett látnia, hogy a sziklát nem tudja legyőzni. Mégsem lesz a világ ura. Egy hatalmas, gránitszikla megállította, és bármennyire is szerette volna, nem mehet tovább, itt kell rostokolnia az idők végezetéig. Amikor reggel a Nap bearanyozta sugaraival a vidéket, a víz még egyszer megpróbálta a lehetetlent, de a hullámai már nagyon gyöngék voltak, és csak gyengén nyaldosták a sziklát.
A sok víz összegyűjt, és a völgyben éjjel született egy csodás tó, a környéken lakó emberek nagy meglepetésére.
Egyik nyárvégi nap a tónál sétáltam, és váratlanul arra lettem figyelmes, hogy a víz halk csobogással kérlelte a sziklát:
- Kérlek, engedj az utamra! Úgy szeretnék nyargalászni a síkságon, ahol színes virágok nyílnak.
De a szikla hajthatatlan maradt, mert jól tudta, ha csak egy kicsit is enged a víznek, akkor az újból elszabadul, és elpusztítja a tókörnyéki falvakat és városokat. Jobb, ha valaki féken tartja, és vigyáz a békére és a nyugalomra.

Apáti Kovács Béla meséje
Köszönjük!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése