2012. december 10., hétfő

Zizege és a kékcinke


                                                                                                         
 Egy télen kékcinege látogatta meg az óvoda madáretetőjét.
Miután jóllakott, rászállott az ablakpárkányra, és még akkor is ott kuporgott, mikor az utolsó gyerek becsukta maga mögött az ajtót.
– Szegény kis cinege, ha itt maradsz, megfagysz – aggódott az óvonéni. – Ha akarod, kaphatsz nálunk szállást. Van az óvodában kalitka, ott biztonságban leszel reggelig. Aztán majd kitalálunk valamit.
A cinege nem tiltakozott. Hagyta, hogy az óvonéni megfogja, és kalitkába tegye.
 Másnap a gyerekek nagy örömmel állták körül a kalitkát. A kékcinke először ijedten pislogott feléjük, de mikor látta, hogy nem bántják, oda merészkedett az eléje szórt sokféle maghoz és csipegetni kezdett belőle.
– Gyerekek, ma szabadon engedjük a kékcinkét – mondta az óvonéni.
– De odakint hideg van, és fázni fog – nyugtalankodtak a gyerekek.
– Nem lesz semmi baj, mert a fenyőfánkon kényelmes fészekodú várja. Odavisszük és megfigyeljük, tetszik-e majd neki az új otthona.
A gyerekek nagyon lelkesek voltak, de a kékcinke reszketett félelmében, mikor az óvonéni felemelte a kalitkát. A hideg levegő, csak fokozta félelmét.
Az óvonéni létrára állva egy fenyőágra akasztotta a kalitkát a fészekodú közelében, és kinyitotta az ajtaját, aztán csendben figyelték, hogy mi fog történni.
   Néhány perc várakozás után látták, hogy a kékcinke kiröppent a kalitkából. Először csak a fa egyik ágára szállt, aztán röpködni kezdett a fészekodú körül.
– Sikerült! – örvendeztek a gyerekek mikor látták, hogy a cinege bebújt az odúba.
– Új lakója van az óvoda kertjének – csiripelték a verebek. A tengelicek, széncinkék, zöldikék és feketerigók kíváncsian vették szemügyre a kis jövevényt.
– Ki vagy, mi vagy? – vallatták.
– Kék a fejem, kékcinke a nevem – csipogta.
– Akkor rokonok lennénk vagy mi – állapította meg egy széncinke.
– Felőlem – egyezett bele a kékcinke. 
  A tél elmúlt és megjött a tavasz. Madárdaltól zengett az óvoda kertje. Napfény kacérkodott a lombosodó fák ágai között, s a gyermekek újra birtokba vették a játszóteret.
Egy nap, amikor langyos szellő lengedezett, a gyerekek papírsárkányt eregetve rohangáltak a pázsiton.
A kósza szellő gondolt egyet és széles jókedvében kikapta a zsineget Mártonka kezéből.
Mártonka megrettenve nézte, hogy a papírsárkány eltűnik a fák ágai között.
  A kékcinke éppen a fészkét csinosítgatta, mikor valami zizegő hangra lett figyelmes.
Amint kikukucskált az odújából, szörnyen megrémült. Egy rettenetes, félelmetes valami vicsorgott rá iszonyatosan nagy fogaival. Színes tollai lángként lobogtak, zizegve sziszegtek, mintha el akarnák nyelni az aprócska kékcinkét odústól, fészkestől, mindenestől.
– Tszí-tszí-tszí-tszít! – visította a kékcinke és kimenekült az odújából.
Az éktelen lármára a többi madár is oda sereglett.
– Mi a baj? Ég a ház? – csipogtak össze-vissza.
– Ott egy szörny, meneküljetek! – rémüldözött a kékcinke.
– A madarak mind abba az irányba néztek, amerre a kis jövevény mutatott szárnyacskáival.
Amint meglátták a papírsárkányt, nagyon megkönnyebbültek.
– Ó, az csak egy zizege, te kis buta! – nevette ki egy veréb.
– Ettől rémültél halálra? Már azt hittük elkapott a kánya – méltatlankodtak a zöldikék.
– A zizege egy olyan állat, amit a gyerekek készítenek, és ha szél fúj, akkor a zizegék még repülni is tudnak – oktatta egy feketerigó.
– Úgy mint mi? – csodálkozott a kékcinke.
– Nem egészen úgy, mert láthatod, hogy fenn akadt egy ágon, az odúd közelében – nevetett a feketerigó.
– Jól van na! Honnét tudhattam volna, hogy a zizege ilyen? Még soha nem találkoztam vele.
– Most már tudod. És tanuld meg, hogy a kányán kívül itt semmilyen veszély nem leselkedik rád.
– De azért vigyázz a macskákkal, ne lehet bennük megbízni – tanácsolták a verebek.
   A kékcinke elbizonytalanodott. Macska? Az milyen állat lehet? Megkérdezni nem merte, nehogy megint kinevessék. Inkább elhatározta, hogy óvatos lesz. Megfigyeli, hogyan viselkedik a többi madár. Már sejtette, ha őket követi, baj nem érheti, mert ők már régi lakói az óvoda csodálatos, zöldellő kertjének.  

Pichler Attila meséje

Köszönjük a mesét!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése