2012. augusztus 5., vasárnap

Mese Ubu város főteréről

              
Volt egyszer egy kastély Ubu város főterén. Ebben a kastélyban élt feleségével és egyszem fiával a polgármester. 
   Reggelente amint kilépett az épületből, látta, hogy különböző nylon tasakok, ásványvizes PET palackok, reklámújságok, üvegek hevernek szanaszét a téren.
   - Krucifiksz, krucifiksz... - dünnyögte az orra alá, bosszúsan. 
   Egy hétfői napra összehívta a Százak Tanácsát. Gondolta, valakinek csak lesz egy épkézláb ötlete, hogy a szemetet eldobálókat helyes viselkedésre ösztönözze.
A Százak Tanácsának legfiatalabb tagja azt javasolta, hogy állítsanak őrt a térre, aki megbünteti a szemetelőket.
   - Ha őrt állítunk, annak fizetni kell a munkájáért – mondta a Százak Tanácsának legidősebb tagja.
   - Készíttessünk figyelemfelhívó táblákat Szemetelni tilos felirattal és ezeket helyeztessük el a tér mind a négy sarkánál – mondta a Százak Tanácsának titkára.
   - Nem ér az semmit. Az emberek nem olvasnak – mondta az írnok.
   - Hát, hát... talán az volna a legjobb – kezdte komótosan mondani javaslatát az elnök – ,ha állíttatnánk a térre szelektív hulladékgyűjtőket. Egyet az üvegeknek, egyet a papíroknak és még egyet a műanyag hulladékoknak. Az üvegeket tároló oldalára festessünk üveget, a papírt gyűjtőére újságot, a műanyagosra fehér kört. Így az írni és olvasni nem tudók is rájöhetnek, hogy a kukákba milyen hulladékot kell belerakni.
   Az elnök javaslatát csönd követte. Csupán egy szúnyog zümmögése hallatszott a teremben.  Akár órákon át is hallgattak volna, ha a titkár nem töri meg a csendet.
   - Jó ötlet. Én támogatom az elnök javaslatát.
   - Aki egyetért vele, jelezze keze feltartásával! – szólította fel a Százak Tanácsának tagjait az elnök.
   Felemelték jobb karjukat. Megszavazták.
   Mire leszállt az őszi köd, a hulladékgyűjtők a tér sarkán várták az üvegeket, a papírt és mindenféle flakont, kupakot, szatyrot, tasakot, csomagoló fóliát...
   A polgármester várta-várta, hogy az emberek a tárolókba dobálják a szemetet. Ám hiába várta. Továbbra is ott éktelenkedett a téren a sörösüveg, a reklámújság, s mindenféle kacat, amit az emberek eldobáltak.
   - Krucifiksz, krucifiksz – dünnyögte, s nagyokat legyintett kezével.
   Egy őszi napon kisétált a kastély kertjébe, s elcsodálkozott az almafákon. Ilyen sok almát még sohase termettek. Ment is szólni egyszem fiának, hogy segítse leszedni az almát.
   Már az almaszüret vége felé jártak, amikor hirtelen a homlokára csapott.
   - Megvan! Megvan! - kiáltotta.
   - Mit talált, édesapám? - kérdezte egyszem fia.
   - Egy gondolatot.
   - Gondolatot?
   - Azt, fiam.
   - Mi az a gondolat? Megtudhatom?
   - Almát adok szemétért.
   - Almát ad szemétért? Édesapám, ilyen a világon sincs!
   - Most lesz, fiam.
   Másnap reggel kiállt a főtérre, s torkaszakadtából kiáltozta: Almát adok szemétért! Almát adok szemétért!
   Az épp arra járók hallották a polgármester kiáltását, s azt hitték, elment a józan esze. Ám amint jobban feléje tekintettek, látták, hogy mellette a gyümölcsös ládákban púposodnak az almák.
   Egyszer csak az emberek elkezdték hordani hulladékaikat és vitték az almát. Egy lány is odalépett a polgármesterhez s átnyújtott egy madártollat.
   - Ezért adjak almát?
   - Polgármester úr! Nekem még egy dekányi szemetem sincs. A madártollat is úgy kaptam.
   - Kitől kaptad?
   - Tetszik tudni, a szomszédunkban öreg néni él. Minden szombaton felsöpröm háza előtt a járdát. Tőle kaptam a madártollat, amiért segítek neki.
   A polgármester elmosolyodott s a legszebb almákból adott a lánynak.
   Mire felszállt az égre a hold a tárolók megteltek hulladékkal.
   A polgármester pedig hazament, hogy éjszakára lepihenjen. Álmában a főtéren sétált, mely a tisztaságtól ragyogott a napsütésben.


Büki Attila meséje, 
Köszönet érte!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése